144MHz - MS - E A 3 B B - I 5 W B E -  JN01, JN02, JN12